Korat Cashless Society กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ
“ระบบภาษี การใช้เงิน Digital และช่องทางการจ่ายเงินออนไลน์” โดย นายธงชัย ศรีสูงเนิน สรรพกรพื้นที่นครราชสีมา 1
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา
#โคราชสังคมไร้เงินสด
#KoratSmartCity
#KoratCashless


Comments are closed.