เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดงาน มหกรรมโคราชสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) ได้รับเกียรติจากท่านวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ  โดยมีท่านชรินทร์ ทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายโคราชสังคมไร้เงินสด ว่าโครงการสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) เป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเงิน นอกจากจะมีความปลอดภัยและยังกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัล และ ผศ.ดร. ปภากร  พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆภายในโครงการฯ

         โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนโคราชสังคมไร้เงินสดและการเยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดในด้าน Smart City ให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น และเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

         ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
  Page Facebook  : Korat Smart City
  Youtube : KORAT_CASHLESS
  Web : Koratsmartcity.com
  LINE : @koratmartcity


Comments are closed.

Check Also

ผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม

คุณศราวุธ สิมมาตา ผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม 2565 รับมอบข … …