วันนี้ (26 พ.ย.64) เวลา 16.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดกิจกรรม Kick Off “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ณ Mayfair Market โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารธนาคารในจังหวัดนครราชสีมา ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและยกระดับจังหวัดนครราชสีมา ให้ก้าวสู่เมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่มีความสะดวกสบาย และทันสมัย ซึ่งในระยะแรกเริ่มต้นจากตลาดที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่มช่องทางใช้จ่ายเงินผ่าน Application ของธนาคาร โดยแสกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อชำระเงิน และในระยะถัดไปจะผลักดันให้ทุกร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาต้องมีช่องทางการชำระเงินออนไลน์ครบ 100% โดยสถาบันการเงินในจังหวัดร่วมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวและลดการใช้จ่ายด้วยเงินสด โดยตั้งเป้าขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาเป็น Smart City ผู้นำในการทำธุรกรรมออนไลน์ชำระสินค้าและบริการ 80-100% ภายในเดือนธันวาคมนี้

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา


Comments are closed.

Check Also

ผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม

คุณศราวุธ สิมมาตา ผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม 2565 รับมอบข … …