ยิ่งใหญ่ปีที่12 ยกวัดขึ้นห้างเตรียมจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” นานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ บิ๊กงานบุญพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ และต้อนรับคณะทูตตัวแทนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไฮไลท์ฟังธรรมบรรยายทุกวัน ร่วมพิธี“กวนข้าวมธุปายาส”หรือ“กวนข้าวทิพย์” ร่วมรำลึก“วันอัฏฐมีบูชา” เริ่ม 2 พ.ค.ที่ห้างเดอะมอลล์โคราช จัด 32 วันนานที่สุดในโลก!

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  ที่ชั้น3 หน้าห้อง MCC HAL ห้างเดอะมอลล์โคราช มูลนิธิพุทธบารมี นำโดย คุณเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิฯ, นายปรีชา ลิ้มอั่ว เลขาธิการมูลนิธิฯ  ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่2, จังหวัดนครราชสีมา โดย ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าฯ และผู้แทนจากตำรวจภูธรภาค 3, กระทรวงวัฒนธรรม, คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดแถลงข่าวจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562” ขึ้นวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายนที่ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์โคราช

คุณเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี กล่าวว่า “สำหรับปีนี้ภายในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี 2562 ครั้งที่12 พุทธศาสนิกชนจะได้สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ และไทย ปูชนียะ…สูงค่าแก่การสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ศึกษาถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ “พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้”  ที่ปรารถนาเพียงให้นำพระไตรปิฎกออกจากตู้มาสู่ใจ ให้สาธุชนเข้าใจน้อมนำไปปฏิบัติตามมงคล 38 ประการ”

“โดยภายในนิทรรศการได้อัญเชิญตู้พระไตรปิฎกจากวัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รวบรวมพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาและภาษาบาลีสันสกฤต ฉบับสยามรัฐ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ เล่มไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริง พร้อมจัดทำห้องฉายแสงสอนคติธรรมบนศิลาจารึก ชื่อห้อง “แสงทอง มองแสงธรรม”  และจัดแสดง ธรรมจักร ล้อแห่งธรรม  คือจักรแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนให้ขับเคลื่อนไปในใจของชาวโลก เสาอโศก เสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

คุณเข็มทอง กล่าวอีกว่า “และยังได้เรียนรู้ลานธรรมนำปัญญา ให้สาธุชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญรูปหล่อจำลองของพระอริยสงฆ์ จำนวน 6 รูป ได้แก่ 1.พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) 2.หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 3.พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต(หลวงปู่มั่น) 4.พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) 5.พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) 6.พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และภาพถ่ายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)และพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มาประดิษฐานให้สาธุชนได้ศึกษาเส้นทางธรรมภายในนิทรรศการนี้ด้วย”

“เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างทานบารมีกับกิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมหล่อพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมวลสารศักดิ์สิทธิ์, ปิดทองพระพุทธบาท 4 รอย (จำลอง) , ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล, ร่วมสร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง, ทอดผ้าป่ามหากุศล, ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์, ตักบาตรหนังสือธรรมะ และในช่วง 18.00 น. ทุกวัน ร่วมสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิเจริญสติและเดินจงกรม โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ” คุณเข็มทอง กล่าว

ด้านนายปรีชา ลิ้มอั่ว เลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี กล่าวว่า “สำหรับไฮไลท์งาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ทุกปี มาสุขใจ…ฟังธรรมบรรยายทุกวันโดยพระธรรมวิทยากรชื่อดัง อาทิ พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต) และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล”

“นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันท่องพระสูตร โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ตัวแทนจากโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอ เพื่อให้เยาวชนศึกษาและเข้าใจพระสูตรมงคล 38 ประการ อันเป็นมงคลอันประเสริฐเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตรงธรรม โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละอำเภอจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา”

นายปรีชา กล่าวอีกว่า “และประเพณีโบราณสำคัญในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.39 น. ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช และในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 10.09 น. ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 โดยสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน”

“นอกจากนี้ยังมีอีกวันสำคัญในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวโคราชสามารถเข้าร่วมงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562” ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน ณ มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : วิสาขบูชา พุทธบารมี” นายปรีชา กล่าวสรุป


Comments are closed.

Check Also

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ

Korat Cashless Society กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ … …