กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า 20 เครื่อง ส่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคตลอดหน้าแล้ง พร้อมแผนสำรองหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ – นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานใต้ โดยที่ จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2562 ลงสู่ลำปลายมาศ ระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร (ก.ม.) ซึ่งน้ำได้ไหลมาถึงสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง ทำการสูบน้ำจนถึง 25 มี.ค. 2562 สูบน้ำไปแล้วกว่า 584,500 ลบ.ม. ช่วงเวลาดังกล่าว การประปามีการใช้น้ำประมาณ 440,383 ลบ.ม.

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามปริมาณน้ำตามฝายต่างๆ ที่อยู่บริเวณตอนบน คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอ เพื่อผลิตน้ำประปาของการประปาเมืองบุรีรัมย์ โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ โดยอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่สูบได้ประมาณ 170,000 ลบ.ม. ได้ดำเนินการส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย หน่วยบริการเมืองคง จ.นครราชสีมา เพื่อสูบเข้าบ่อน้ำสำหรับรองรับน้ำดิบในการผลิตประปาความจุประมาณ 30,000 ลบ.ม. โดยในพื้นที่นี้ มีผู้ใช้น้ำจำนวน 1,800 ราย มีความต้องการใช้น้ำประมาณ วันละ 1,500 ลบ.ม. สามารถผลิตน้ำประปาได้ 20 วัน

เครดิตภาพ : ข่าวสด
ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

อย่างไรก็ตาม ได้มีการสูบน้ำจากแม่น้ำชีมาช่วยเสริมให้อีกประมาณ 60,000 ลบ.ม. คาดว่าจะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะผลิตประปาไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไหลลงอ่างฯ นั้น การประปาส่วนภูมิภาคได้ขออนุญาตใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ-บ้านหนองแขม ที่ปัจจุบันมีน้ำประมาณ 300,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้แล้ว

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้เพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแซะ เป็นวันละ 0.26 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำมูลบน เป็นวันละ 0.17 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสำรองปริมาณน้ำดิบให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา สถานีผลิตน้ำเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลังพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอ เนื่องจากคาดว่าในช่วงต้นเดือนมิ.ย. 2562 มีแนวโน้มที่ฝนอาจจะมาล่าช้า ทำให้มีโอกาสขาดแคลนน้ำในการผลิตประปาได้

อนึ่ง กรมชลประทาน ยังได้ส่งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งทั้งในและนอกเขตชลประทาน ดังนี้ พื้นที่ จ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย 2 เครื่อง อ.แดนดง 2 เครื่อง อ.เมือง 1 เครื่อง และ อ.ชำนิ 1 เครื่อง พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล 1 เครื่อง รวมทั้ง ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน อีก 14 เครื่อง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อ.เมือง 1 เครื่อง อ.พิมาย 1 เครื่อง อ.สูงเนิน 6 เครื่อง อ.ปากช่อง 1 เครื่อง และ อ.ขามทะเลสอ 4 เครื่อง และพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ อ.เมือง 1 เครื่อง คาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำได้จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 


แหล่งข้อมูล : ข่าวสด


Comments are closed.

Check Also

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ

Korat Cashless Society กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ … …